top of page
Bruten bagage

BANLÄGGNING I PURPLE PEN

Kom igång med Purple Pen

Ladda ner Purple Pen från https://purplepen.golde.org/ och installera.

När programmet startar väljer du att "Skapa en ny tävling..." som kommer ge dig en guide du ska gå igenom. Allt du matar in i guiden går att ändra senare!

Börja med att skriva in "Tävlingens namn:".

Nästa steg är "Välj kartfil..."

 

Ladda ner den kartfilen du vill använda dig av om du inte gjort det och lägg i en mapp som du vet var den är.
(Purple pen fungerar bäst med Ocad-filer (OCD) men går i princip lika bra med kartfiler i PDF-format.)

Nästa steg är "Utskriftsskala".
På träningar körs det mesta i 1:7500 så du kan lika gärna välja det direkt.

Nästa steg är "Paper size".
Välj det du tror passar.

Nästa steg är "Tävlingsfilens plats".
Enklast kan vara att spara i samma mapp som kartfilen.

Nästa steg är "IOF Standards".
Det är bara att klicka Nästa här.

Nästa steg är "Kontrollnumrering".
Vanligast är att börja på 31, men har du kontroller med kodsiffror i andra nummerserier, ändra här.

Slutför guiden och nu är du redo att börja rita banor på riktigt!

Under verktygsraden finns det flikar som från början består av "Alla kontroller". Där kommer sedan de olika banorna i evenemanget att finnas.

För att börja lägga banor kan du antingen direkt ge dig på att placera ut kontroller i fliken "Alla kontroller", eller ännu enklare kan vara att direkt börja lägga den första banan.


De kontroller du lägger ut i en bana är tillgänglig för alla andra banor.

Skapa ny bana

 

Välj "Banor/Lägg till bana..." i menyn.

Välj "Banans namn" och om du önskar någon annan skala t.ex. På de enklaste banorna kan "Definitionens utseende" ändras så den även finns i text-form.

Börja med att klicka på "Lägg till start" och klicka sedan där startpunkten är.
För att sätta ut kontroller, klicka på "Lägg till kontroll".

Avsluta banan med att placera ut målet med "Lägg till mål".

För att flytta en kontroll klickar du på den och drar den till rätt ställe.

För att ta bort en kontroll, markera den och klicka på delete på tangentbordet.

För att placera in en ny kontroll mellan två andra. Markera först den kontrollen som ska föregå den ny och välj sedan "Lägg till kontroll".

Om du redan lagt en bana så kommer programmet visa de kontroller som redan finns utplacerade och drar du muspekaren nära så väljer programmet den kontrollen.

Om du flyttar en kontroll som används av flera banor flyttas får du välja om du vill flytta den på alla banor eller skapa en ny.

Tar du bort en kontroll som används på flera banor försvinner den bara från aktuell bana.
Tar du bort en kontroll som inte finns på fler banor så frågar programmet om du ska ta bort den helt.

Funktionen "Tävling/Ta bort oanvända kontroller" kan du använda för att se så du inte har kontroller kvar i programmet som du inte har med på några banor. (Lätt hänt om man testar olika kontroller vid banläggning och glömmer ta bort alla)

Definition och kodsiffror

 

Definitioner ändrar du direkt i definitionslistan ute till vänster.
Klicka på den rutan du vill ändra.

För att lägga till definitionen klickar du på verktyget "Lägg till kontrollbeskrivning" och drar upp rutan så stor du vill ha den på den aktuella banan.

Välj kartutsnitt

 

Välj "Arkiv/Välj utskriftsområde/Denna bana"
I rutan som kommer upp är det enklast att välja storlek på pappret "Size" till A4. Liggande eller stående beror på banans utseende.

Klicka ur "Välj utskriftsområde automatiskt".
Klicka i "Lås storleken på utskriftsområdet..."

Dra sedan den röda rutan på kartan så att du får det kartutsnitt du vill ha.

Gör detta för alla dina banor genom att välja rätt flik och sen välja utskriftsområde.

(Det går att låta programmet göra detta automatiskt, men oftast blir resultatet bäst om man själv väljer området)

 

Skriva ut/exportera PDF

För att skriva ut banor väljer du "Arkiv/Skriv ut banor...".
Välj vilka banor du vill skriva ut till vänster och antal utskrifter till höger.

För att skapa PDFer för utskrift välj "Arkiv/Skapa PDFer/Banor..." i menyn.
Välj banor till vänster. Filnamnsprefix längre ner och information om vart du ska spara filerna till höger.
Klicka Skapa och hoppas du kommer ihåg vart du valde att spara filerna.

Lägg till QR-kod

 

I mappen logotyper på OK Ekens Onedrive finns logotyper och även QR-kod som kan läggas in på kartan.
(Du borde även kunna spara ner bilden här nedan och använda)

För att lägga till bilden. Klicka på "Lägg till specialsymbol" och sen "Bild".
Leta upp rätt bildfil på datorn och klicka sedan och dra där du vill ha bilden.

Specialsymboler

 

Under verktyget "Specialsymboler" hittar du även verktyg för att lägga in olika markeringar.

Några användbara kan vara:
Blankt område = Låter dig skapa en vit yta. Du får klicka och dra ut varje streck och avsluta genom att bara klicka.
Linje = Låter dig skapa linjer i valfri färg. Kan även användas för att t.ex rita ut en stig som saknas. Eller om en strecka är snitslad. Klicka och dra ut streck och avsluta genom att klicka på skärmen.

Linjeinställningar

Vanlig stig Streckad 0,18 - 0,25 - 1,00
Stor stig Streckad 0,25 - 0,25 - 2,00

bottom of page