top of page
  • Erik

Klassindelning och svårighetsgrader

Inom orientering finns tävlingsklasser för damer och herrar indelade efter ålder. Den högsta klassen är H21Elit.

För dem som är under 21 finns ungdomsklasser som börjar på HD10 och forsätter med HD12, HD14, HD16, HD18 och avslutas med HD20. Efter det är det 21 som gäller.

Åldern räknas för det året du fyller och således springer damer som är 16 klassen D16, men där springer även de som är 15 och även ibland 14 (det året du fyller 15).

För dem som är äldre är HD21 den klass som gäller fram tills man är 35 år. HD21 finns i flera varianter där Elit är den högsta, men det finns även en ordinarie HD21 och en HD21kort. Efter 35 delas det in i 5-årsintervall men då räknas ålder från och med, istället för som i ungdomsklassernas till och med. Så herrar från 35-39 år springer H35 för att sedan kliva upp till H40 det året de ska fylla 40.

Längd och svårighetsgrad

Inom orientering varierar banor i längd och svårighetsgrad.

För längden finns rekommendationer för varje klass och de varierar utifrån om tävlingen är i kategorin medeldistans eller långdistans. (Medel och lång är de vanligaste tävlingstyperna, men det finns även sprint-, kort- och ultradistanstävlingar.)

En bana i D40 är ca 3,5 km i normaldistans och 5,0 km på långdistans. Motsvarande herrklass H40 är ca 4,0 km i normaldistans och 7,5 km på långdistans.

Svårighetsgraden varierar från det som kallas grön nivå, via vitt, gult, orange, rött, violett, blått upp till svart.

HD10 är på en vit nivå och innebär att kontroller kan ligga lite vid sidan om stigar eller andra stora ledstänger. Lätta och tydliga kontrollpunkter.

Svart nivå, som innebär "så svårt som möjligt" börjar från HD18 och uppåt.

På tävlingar erbjuds även öppna motionsklasser; Öppen 1 till Öppen 9. De varierar i svårighet och längd och dessa går att anmäla sig till direkt på tävlingarna. För de allra yngsta ungdomarna finns även Inskolning, U1 och U2 som är väldigt enkla banor, där man får ha med sig en person som skugga. Ett perfekt alternativ om du vill ta med ditt barn ut på en första tävlingsupplevelse.

Övriga klasser anmäler man sig till via Eventor ca en vecka innan tävlingen. Men mer om det en annan gång.

Här finns detaljerad info om klasser, banlängder och nivåer: Svensk Orientering - Klasser, banlängder och nivåer

Sammanfattning av färgerna

Grön bana. Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.

Vit bana. Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydlig, till exempel en sten eller en tydlig höjd.

Gul bana. Något mer utmanande terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört med att springa runt.

Orange bana. Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar), höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är mer utmanande än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas att läsa in sig på på kartan.

Röd bana. Samma nivå som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.

Violett bana. Samma nivå som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare.

Blå bana. Nivån är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.

Svart bana. Samma nivå som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.143 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page